Att söka sin väg

Affisch utställning Hilma af Klint Ottilia Adelborg 2021

Att söka sin väg

Att söka sin väg — Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

En kulturhistorisk utställning om de första generationerna kvinnor som utbildade sig till konstnärer och den kontext de verkade i.
Ottilia Adelborg och Hilma af Klint träffades på Konstakademien 1882. Som kvinnor var de pionjärer och utmanade den rådande normen. Det gjorde dem starka tillsammans och utvecklade ett kamratskap som för många blev en livslång vänskap.

Hilma af Klint såg den sju år äldre Ottilia Adelborg som något av en äldre syster. Efter utbildningen höll de kontakt och ingick i samma vänkretsar.
År 1904 besökte Hilma af Klint Ottilia Adelborg i Gagnef. Ett möte som resulterade i flera målningar med samma motiv. De delade också ateljé en period i Stockholm.

Sommarens utställning tar fasta på deras tidiga verk, 1880-tal fram till 1900-talets början. En period av lärande och sökande efter form och innehåll. Från akademitiden med kamratskap och drömmar om frihet, åren som illustratörer av andras verk och den nya tidens bildbehov av bland annat jultidningar, till att finna sin egen identitet. År 1904 stod de båda vid ett vägskäl, vägar som leder mot var sitt unikt konstnärskap. Hilma af Klint riktade sitt intresse mot det andliga och viljan att skildra det osynliga. Ottilia Adelborg rotade sig i Gagnef, vilket avspeglade sig i hennes konst och författarskap.

Utställningen är ett samarbete mellan Dalarnas museum och Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.

Utställningen visas 26 juni-7 november 2021 i konsthallen på Dalarnas museum, Falun och 1 juli-15 augusti 2021 på Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef.
På Dalarnas museum visas ett stort antal originalverk, flera av dem har aldrig tidigare visats.
I Ottilia Adelborgmuseet ligger fokus på konstnärernas möte i Gagnef 1904.

För mer information kontakta utställningsproducent Ingrid Zakrisson, info@ottiliaadelborgmuseet.se eller Ann Olander, ann.olander@dalarnasmuseum.se.