Stöd oss

Ottilia Adelborgmuseet har stor betydelse för bevarandet och utvecklingen av dräkttradition, knyppling och Gagnefs historia. Verksamheten drivs helt av ideella krafter med stöd av Gagnefs kommun samt frivilligt ekonomiskt stöd från företag, organisationer och privatpersoner. Stödet till museet möjliggör bevarandet av de samlingar om och av Ottilia Adelborg som museet förvaltar till glädje och nytta för besökare från när och fjärran.

Bidra med arbetstid

Ottilia Adelborgmuseets dagliga verksamhet och underhåll drivs av en grupp volontärer som donerar sin tid till olika delar av museets verksamheter, från att ta vara på samlingarna till att erbjuda guidningar och evenemang. Du är även välkommen att hjälpa till med att hålla museet öppet och arbeta med Prostgårdens trädgård. Om du vill vara med, skriv till oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se. 

Beskriv gärna vad du kan hjälpa till med. Välkommen!

Samarbete med företag och organisationer

Vi välkomnar samarbeten med företag och organisationer i syfte att stärka Ottilia Adelborgmuseet och möjliggöra utställningar, evenemang och kurser. Kontakta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se och beskriv gärna hur ni ser på samarbete med muséet.

Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening

Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening bildades 2018 och har som ändamål att producera utställningar och arrangera programverksamhet med den historiska utgångspunkten i Ottilia Adelborgs liv och tvärkulturella arbete.

Museet drivs av ideella krafter med stöd av Gagnefs kommun. Som medlem stödjer du föreningens arbete att sprida kunskap om Ottilia Adelborg.

Medlemmar har gratis inträde på museet och får inbjudan till olika aktiviteter.

För att bli medlem gör du följande:

  1. E-posta namn och e-postadress, samt ordet ”medlem”,  till  info@ottiliaadelborgmuseet.se
  2. Medlemsavgiften på 100 kr, som betalas årsvis, sätts in påBankgiro 5003-0949  eller Swish 1234931549.Ange alltid namn och ordet ” medlem” på avsändaren.

Tack på förhand!

Gåva via Bankgiro eller Swish

Du kan närsomhelst stödja oss via Bankgiro eller Swish, och väljer då själv valfritt belopp. Även små gåvor hjälper oss att fortsätta vår verksamhet. 

Du kan också skänka i någon väns eller anhörigs namn för att till exempel hedra en födelsedag, ett dop, eller gratulera på bröllopet. 

Bankgiro 5003-0949

Swish 1234931549.

Gåva via testamente

Be din testamentesexekutor om hjälp att formulera testamentet. Ange att det är

Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening organisationsnummer 802516-3984, som är mottagare. Du kan också skriva om du vill rikta din gåva till något speciellt ändamål eller område inom Ottilia Adelborgmuseets verksamhet.

Gåva via aktieutdelning

Enskilda aktieägare får, utan skattekonsekvenser för vare sig givaren eller mottagaren, donera sin aktieutdelning till allmännyttiga ändamål. Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning. Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill få ett gåvobrev att fylla i.

E-post info@ottiliaadelborgmuseet.se