Samlingar

På Ottilia Adelborgmuseet förvaltas ett rikt urval samlingar med spetsar, konst, illustrationer, litteratur, folkdräkter och föremål från Gagnef.

Många av föremålen är sådana som Ottilia Adelborg samlade under sin livstid eller som donerats av Adelborgsläkten, samlingar som nu förvaltas av Ottilia Adelborgs vänförening, Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och Gagnefs kommun. Samlingarna innehåller även ett omfattande antal gåvor från medlemmar ur Adelborgssläkten.

Om du forskar eller har ett liknande intresse av att ta del av museets samlingar, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se.

Här nedan presenteras:

  • Adelborgsläktens gåvor
  • Margaretha Adelborgs gåva
  • Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas samlingar
  • Gagnefs kommuns samlingar

Adelborgsläktens gåvor

Under åren 2007-2012 har Vänföreningen erhållit ett 80-tal teckningar och akvareller utförda av Ottilia. Bl a ingår ett 30-tal bilder och skisser som Ottilia tänkt använda till en barnbok om Karl XII. Fyra fantastiska skissböcker, en fin etsning, fotografier och ett antal brev, ingår också i samlingen. De släktingar som överlämnat samlingen är Beatrice och Hugo Adelborg, Görel och Louise Adelborg samt Lars Fredborg.

Margaretha Adelborgs gåva

Margaretha Adelborgs far Hugo Adelborg, kusinbarn till Ottilia, var huvudman för släkten när Ottilia avled 1936. Han testamenterades då en stor samling konstverk, brev och släktföremål. År 2006 kontaktade Margaretha vår ordförande och överlämnade sedan hela samlingen till Vänföreningen. Konstverken, över 200, består i huvudsak av akvareller, tusch- och blyertsteckningar utförda av Ottilia Adelborg, men ett 40-tal är utförda av Ottilias far, Bror Jakob Adelborg. I samlingen ingår ett 50-tal brev och brevkort som skickats mellan familjemedlemmarna och nära vänner. Ett stort antal familjefotografier ingår också. Bland släktföremål kan nämnas medaljer, böcker, militära föremål mm.

Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas samlingar

Ottilia Adelborg och hennes vänner skänkte 1909 till Gagnefs församling 3 byggnader uppförda på Solsheden och en mängd insamlade och inköpta föremål. Föremålen finns dokumenterade och registrerade i två databaser. Samlingen innehåller vardagsföremål från Gagnef, kläder, redskap, möbler, textilier och allt som tillhörde bondesamhällets folk. Föremålen har fördelats på tre samlingar som finns att tillgå digitalt i museet.

  1. Minnesstugans samling ( ca 4000 föremål)
  2. Spetssamlingen (ca 1425 spetsar)
  3. Ottilia Adelborgs personarkiv*

Ottilia Adelborgs personarkiv innehåller brev, fotosamlingar, bibliotek (ca 1500 ex), tidskrifter och personliga handlingar av olika slag. Samlingen håller på att digitaliseras.

Gagnefs Minnesstuga förvaltar också Skolmuseet i Djurmo med en egen samling om ca 1500 föremål, digitalt registrerade.

Minnesstugans samling

Gagnefs kommuns samlingar

När Ottilia Adelborgs syster Gertrud Adelborg avled 1942, testamenterades en samling akvareller och teckningar av Ottilia Adelborg till Gagnefs kommun att förvaltas som en fond – Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga. Gagnefs kommuns kommunstyrelse är förvaltare av denna fond och utgör styrelse. Sedan 2006 betraktas och behandlas denna fond som stiftelse i och med nya regler som infördes då – Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga.

Samlingen innehåller drygt 500 verk – i huvudsak akvareller men också teckningar och några oljemålningar från tidiga år. Det kanske mest kända verket är originalförlagan till 1893 års upplaga av Prinsarnes blomsteralfabet. Sedan ett par år tillbaka är samlingen digitaliserad.