Sommarutställning: Invigning 30 juni kl 13

Om webbplatsen

Ottilia Adelborgmuseets webbplats går bäst att titta på i en modern webbläsare, exempelvis senare versioner av Chrome, Mozilla, Safari, Internet Explorer eller Opera. För att se videoklipp behövs senare versioner av Flash Player alternativt en modern webbläsare som stödjer HTML5.

ottiliaadelborgmuseet.se är anpassad för att fungera lika bra på en vanlig dator som på mobiltelefon eller pekplatta. Har du en skärm och en modern webbläsare så ska webbplatsen fungera.

Standard
Webbplatsen är byggd med webbstandarder och validerad html-kod. Den ska fungera väl för alla de webbläsare som följer standard. Ottilia Adelborgmuseet strävar efter att webbplatsen ska följa de riktlinjer som gäller för svenska myndigheter och W3C.

Ottilia Adelborgmuseets ambition är att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

Upphovsrätt och kopierätt

Copyright för allt material på Ottilia Adelborgmuseets webbplats tillhör Ottilia Adelborgmuseet, om inget annat anges. Om inte annat anges är upphovsman/-kvinna anställd/verksam vid Ottilia Adelborgmuseet eller Stiftelsen Gagnefs minnesstuga.

Besökare får gärna använda och kopiera material från webbplatsen för personligt bruk om källa anges. All form av publicering av materialet från webbplatsen i tryckta skrifter, press, television, video, multimedia, webb eller annan form av elektroniskt media måste ske med tillstånd från Ottilia Adelborgmuseet. Detta gäller publicering i såväl kommersiellt som icke kommersiellt syfte. Kontakta oss gärna för information om priser för publicering av bilder.

Länkningspolicy

Ottilia Adelborgmuseets webbplats har en restriktiv länkningspolicy och länkar normalt inte till externa webbsidor. I de fall då webbplatsen har några externa länkar är det till aktiva samarbetspartners som det finns en sådan överenskommelse med.

Personuppgifter
Cookies
En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används för att anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, till exempel val av språk. Ingen personlig information sparas via cookies om besökaren.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av dem via inställningarna i din webbläsare. För mer information se www.pts.se/cookies.

Personuppgifter vid prenumeration/tävlingar, med mera
Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration på nyhetsbrev sparas i ett prenumerantregister och används inte i andra syften. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter kontakta Ottilia Adelborgmuseet.

Om du har lämnat personuppgifter i samband med en tävling eller undersökning sparas uppgifterna tills resultatet är klart. Uppgifterna används inte i andra syften.

Rätt att begära information
Ottilia Adelborgmuseet förbinder sig att behandla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Om du lämnat personuppgifter till Ottilia Adelborgmuseet har du rätt att ta del av dem. Uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande förbinder sig Ottilia Adelborgmuseet att rätta till – på begäran av dig som lämnat uppgifterna.

Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. För mer information om dina rättigheter enligt Personuppgiftslagen (PuL), se: www.datainspektionen.se.

Kontakta oss med idéer och förslag
Ottilia Adelborgmuseets webbplats är under ständig utveckling och museet arbetar kontinuerligt på att förbättra besökarens upplevelse. Hör gärna av dig om du tycker något kan bli bättre. Maila museet eller fyll i formuläret på samma sida.