Lotta Geffenblad: 8–9, 15–16 december

Stöd oss

Var med i vår volontärgrupp

Ottilia Adelborgmuseets dagliga verksamhet och underhåll drivs av en grupp volontärer som donerar sin tid till olika delar av museets verksamheter, från att ta vara på samlingarna till att erbjuda guidningar och evenemang. Du är även välkommen att hjälpa till med att hålla museet öppet och arbeta med Prostgårdens trädgård. Om du vill vara med, skriv till oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se eller ring till museet på 0241-611 11. Beskriv gärna vad du kan hjälpa till med. Välkommen!

Samarbete med företag och organisationer

Vi välkomnar samarbeten med företag och organisationer i syfte att stärka Ottilia Adelborgmuseet och möjliggöra utställningar, evenemang och kurser. Kontakta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se och beskriv hur ni ser på samarbete med muséet.

Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening

Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening bildades 2018 och har som ändamål att producera utställningar och arrangera programverksamhet med den historiska utgångspunkten i Ottilia Adelborgs liv och tvärkulturella arbete.
Museet drivs av ideella krafter med stöd av Gagnefs kommun. Som medlem stödjer du föreningens arbete att sprida kunskap om Ottilia Adelborg.
Medlemmar har gratis inträde på museet och får inbjudan till olika aktiviteter.

För att bli medlem gör du följande:

  1. E-posta namn och e-postadress till  info@ottiliaadelborgmuseet.se
  2. Medlemsavgiften på 100 kr, som betalas årsvis, sätts in på
   Bankgiro 5003-0949  eller
   Swish 1234931549.
   Ange alltid namn på avsändaren.

Tack på förhand.

Privata bidrag

Ottilia Adelborgmuseet har stor betydelse för bevarandet och utvecklingen av dräkttradition, knyppling och Gagnefs historia. Stöd till museet är en möjlighet att bevara de samlingar om och av Ottilia Adelborg som museet förvaltar till glädje och nytta för besökare från när och fjärran.

Gåva

Du bestämmer själv storleken på bidraget och till vilket ändamål det ska gå. Du kan välja att skänka pengarna i någon anhörigs eller väns namn som en gåva. Klicka på knappen “Donera” nedan och specificera vilken summa och beskriv i meddelande-rutan om ni vill donera till ett specifikt ändamål. Donationen går via vår webbutik och ett kvitto skickas vid betalning. Var noggrann med att ange korrekt namn och kontaktuppgifter samt mottagarens namn om det är någon annan än du själv som ska få diplomet.

Gåva via testamente

Be din testamentesexekutor om hjälp att formulera testamentet. Ange att det är Stiftelsen Gagnefs minnesstuga, organisationsnummer 882600-7729, som är mottagare. Du kan också skriva om du vill rikta din gåva till något speciellt ändamål eller område inom Ottilia Adelborgmuseets verksamhet.

Gåva via utdelning av aktier

Enskilda aktieägare får, utan skattekonsekvenser för vare sig givaren eller mottagaren, donera sin aktieutdelning till allmännyttiga ändamål. Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning. Nedan finns ett gåvobrev som du enkelt kan skriva ut, fylla i och skicka till oss:

Ottilia Adelborgmuseet

att. Lena Nordesjö

Kyrkbyvägen 36

780 41 Gagnef

Ladda hem Gåvobrev här.

Läs mer om Gåva, donation och bidrag.