Tel. 0241–611 11, E-post: info@ottiliaadelborgmuseet.se

SAMLINGAR

På Ottilia Adelborgmuseet förvaltas ett rikt urval samlingar med spetsar, konst, illustrationer, litteratur, folkdräkter och föremål från Gagnef. Många av föremålen är sådana som Ottilia Adelborg samlade under sin livstid eller som donerats av Adelborgsläkten, samlingar som nu förvaltas av Ottilia Adelborgs vänförening, Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och Gagnefs kommun. Samlingarna innehåller även ett omfattande antal gåvor från medlemmar ur Adelborgssläkten.

Om du forskar eller har ett liknande intresse av att ta del av museets samlingar, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@ottiliaadelborgmuseet.se.