Utställning av skolplanscher från Djurmo skolmuseum lördagen 30 september och 7 okt, söndagen 1 och 8 oktober kl 12–16 på Ottilia Adelborgmuseet Kyrkbyvägen 36 Gagnef. Välkomna!

Skol­plan­sch­er var det sätt som skol­bar­nen förr fick bekan­ta sig med omvärlden. De bäs­ta kon­st­när­erna anl­i­tades. Plan­sch­er­na var ett åskåd­nings­ma­te­r­i­al som föru­tom kun­skap skulle stim­ulera barns fan­tasi och skön­hetssinne. Ca 165 plan­sch­er finns på skol­museet i Djur­mo.

_______________________________________________

 

Små Blad och Stora

Kristina Digman: Små Blad och Stora
Utställning och aktiviteter på Ottilia Adelborgmuseet 15 okt-10 december 2017

Så här säger Kristi­na om utställ­nin­gen:
Träd om vin­tern som mör­ka teck­ningar mot himlen, träd om våren, med ljus­grö­na genom­skin­li­ga
blad och fågel­sång, som­mar­sus i grö­na kro­nor, brin­nande färg­er om hösten. Det finns ofta träd med
när jag gör mina bilder. Man kan läg­ga myck­et sym­bo­l­ik i träd: växande, förankring, kun­skap,
livskraft, tid.. allt det där kan tolkas in. Själv befolkar jag gär­na mina träd med djur och män­niskor och
tänker att trädet är ett göm­ställe, en utsik­t­splats, ett bo
Flo­ras Natur­pysslor är Kristi­na Dig­mans senaste bok. Allt fint som Flo­ra ser sam­lar hon, ste­nar,
pin­nar, kot­tar och annat som finns i naturen. Sedan gör hon fan­tasi­ful­la djur, spän­nande spök­mo­bil­er
och kott­girlan­der eller var­för inte en snigel­parad? Kon­stped­a­gogik och botanik i ett paket.