Öppettider: 15 okt – 10 dec, lördag och söndag kl 12–16

UTSTÄLLNINGAR

Små Blad och Stora

 

Kristina Digman: Små Blad och Stora
Utställning och aktiviteter på Ottilia Adelborgmuseet 15 okt-10 december 2017

Så här säger Kristina om utställningen:
Träd om vintern som mörka teckningar mot himlen, träd om våren, med ljusgröna genomskinliga
blad och fågelsång, sommarsus i gröna kronor, brinnande färger om hösten. Det finns ofta träd med
när jag gör mina bilder. Man kan lägga mycket symbolik i träd: växande, förankring, kunskap,
livskraft, tid.. allt det där kan tolkas in. Själv befolkar jag gärna mina träd med djur och människor och
tänker att trädet är ett gömställe, en utsiktsplats, ett bo
Floras Naturpysslor är Kristina Digmans senaste bok. Allt fint som Flora ser samlar hon, stenar,
pinnar, kottar och annat som finns i naturen. Sedan gör hon fantasifulla djur, spännande spökmobiler
och kottgirlander eller varför inte en snigelparad? Konstpedagogik och botanik i ett paket.

Kristina Digmans utställning Små blad och stora
Vi håller läs- och pysselöppet onsd 31 oktober och torsd 1 november kl 13-15 . VÄLKOMNA!