Tel. 0241–611 11, E-post: info@ottiliaadelborgmuseet.se

Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas samlingar

Ottilia Adelborg och hennes vänner skänkte 1909 till Gagnefs församling 3 byggnader uppförda på Solsheden och en mängd insamlade och inköpta föremål. Föremålen finns dokumenterade och registrerade i två databaser. Samlingen innehåller vardagsföremål från Gagnef, kläder, redskap, möbler, textilier och allt som tillhörde bondesamhällets folk. Föremålen har fördelats på tre samlingar som finns att tillgå digitalt i museet.

  1. Minnesstugans samling ( ca 4000 föremål)
  2. Spetssamlingen (ca 1425 spetsar)
  3. Ottilia Adelborgs personarkiv*

Ottilia Adelborgs personarkiv innehåller brev, fotosamlingar, bibliotek (ca 1500 ex), tidskrifter och personliga handlingar av olika slag. Samlingen håller på att digitaliseras.

Gagnefs Minnesstuga förvaltar också Skolmuseet i Djurmo med en egen samling om ca 1500 föremål, digitalt registrerade.