Öppettider: 15 okt – 10 dec, lördag och söndag kl 12–16

Gagnefs Kommuns samlingar

När Ottilia Adelborgs syster Gertrud Adelborg avled 1942, testamenterades en samling akvareller och teckningar av Ottilia Adelborg till Gagnefs kommun att förvaltas som en fond – Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga. Gagnefs kommuns kommunstyrelse är förvaltare av denna fond och utgör styrelse. Sedan 2006 betraktas och behandlas denna fond som stiftelse i och med nya regler som infördes då – Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs Minnesstuga.

Samlingen innehåller drygt 500 verk – i huvudsak akvareller men också teckningar och några oljemålningar från tidiga år. Det kanske mest kända verket är originalförlagan till 1893 års upplaga av Prinsarnes blomsteralfabet. Sedan ett par år tillbaka är samlingen digitaliserad.