Planera ert besök

Besök Ottilia Adelborgmuseet
Besök Ottilia Adelborgmuseet

Öppettider

Se vårt pro­gram under Even­e­mang för öppet­tider under vin­ter­halvåret.

Vi välkom­nar grupp­bokningar och arranger­ar even­e­mang och föreläs­ningar under hela året. Boka via info@ottiliaadelborgmuseet.se.

Boka föreläsning

Vi erb­jud­er föreläs­ningar för grup­per om minst 8 och max 30 per­son­er. Boka föreläs­ning info@ottiliaadelborgmuseet.se.

Föreläs­ningar­na kostar 100 kr/person inkl fika (med smörgås):

1. Sys­trar­na Adel­borg och 1890-talets kvin­norörelse

2. Kul­turper­son­ligheter på besök hos sys­trar­na Adel­borg

3. Rit­pen­nan slog rot – Ottil­ias tid i Gag­nef

4. De älskade Gag­nef – Maria, Gertrud och Ottil­ia Adel­borg, Clara Wahlström, Anna och Lot­ten Falk, Gertrud Gus­sander.

Hitta till Ottilia Adelborgmuseet

Besök­sadress:
Kyrk­byvä­gen 36
785 30 Gag­nef

Besök Ottilia Adelborgmuseet

Boka visning

Bil­jett vux­en 50 kro­nor
Årsko­rt 100 kro­nor
Vis­ning med guide 200 kro­nor,
tillägg bil­jett 50 kro­nor per per­son.
Boka vis­ning här info@ottiliaadelborgmuseet.se

Ottilia Adelborg Konfirmand Färgreproduktion

Evenemang