Under åren 2007–2012 har Vän­förenin­gen erhål­lit ett 80-tal teck­ningar och akvareller utför­da av Ottil­ia. Bl a ingår ett 30-tal bilder och skiss­er som Ottil­ia tänkt använ­da till en barn­bok om Karl XII. Fyra fan­tastiska skiss­böck­er, en fin etsning, fotografi­er och ett antal brev, ingår ock­så i sam­lin­gen. De släk­tin­gar som över­läm­nat sam­lin­gen är Beat­rice och Hugo Adel­borg, Görel och Louise Adel­borg samt Lars Fred­borg.Ottilia Adelborg Adelborgsläktens gåva Barn Illustration Karl XII